رویدادهای تندیس تجارت آرمان

۱۲۵ سال با بریلوکس

جشن فراموش نشدنی رنگ ها
کمپانی Brillux به مناسبت ۱۲۵ مین سالروز حضور خود در صنعت رنگ جهان به مدت ۳ روز میزبان بیش از ۴۳ هزار میهمان از ۱۹ کشور جهان و در فضایی با مساحت ۳۵ هزار متر مربع در شهر Munster آلمان شد.
با تلاش ۷۰۰ نفر از پرسنل بریلوکس این جشن به محیطی جذاب برای تبادل تجربه، اطلاعات، معرفی نوآوری ها و خدمات جدید و البته خوش و بش میان مشتریان و کمپانی بدل شد.

درباره تندیس تجارت آرمان

و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه ۱۳۸۲ شـرکت تندیـس تجـارت آرمـان در سـال  Stainمصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه کننده شیشـه های دکوراتیـو    در ایـران مـی باشـد.Art Glass  و  Galss در دنیا ، این ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACPهمزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل(  بـوده و همچنین ALUBONDبا برند ۱۳۸۲شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال  اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن Ceramica Mayorموفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت ۱۳۹۰در سـال تراکوتا پانـل گردید. اقدام ۱۳۹۰ ، شـرکت تندیس تجـارت آرمان در سـال ALUBONDبـا توجـه بـه عرضه محصـولات تقلبی با برند ادامه مطلب …

تماس با تندیس تجارت آرمان

دفترمرکزی: تهران، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از شهید بهشتی انتـهــای کــوچــه پردیـس ،پـــلاک ۱ ، ســاختمـان تندیـس طبقه سوم واحد ۱۱ و ۱۲

تلفن:۸- ۸۸۱۰۵۸۹۵

a.r@tta.co.ir

با ما در ارتباط باشید

3 + 4 = ?